OMISTAJAKONSULTOINTI

YRITYSKAUPAT

 

 

 

Yritysvälitys, arvonmääritys, liiketoiminnan suunnittelu...Yrityskonsultointi

Liiketoiminnan suunnittelu - Rahoitusjärjestelyt - Liikkeenjohdon konsultointi - Investointien kannattavuus - Toiminnan tervehdyttäminen - Taseen optimointi-

Rahoituksen lähteet ja hinnat - Vakuuskysymykset-investointilaskelmat- kassavirtalaskelmat

Rahoitusratkaisut: Hankkeen, investoinnin tai yrityksen kannattavuuden tutkiminen sekä oman- ja vieraan pääomaehtoisen rahoituksen suunnittelu ja kartoitus yhteistyössä omistajan kanssa on YRITTÄJÄ-X:n keskeisintä osaamisaluetta. 

Hyvät kanavat  perinteisiin rahoittajiin, pääomarahoittajiin ja joukkorahoitukseen auttavat rahoituksen hankinnassa sekä hinnoittelun optimoimisessa. 

Investointitilanteissa, hankeratkaisuissa tai kannattavuusongelmissa voitte kääntyä luottamuksella puoleeni.

Teen tarvittaessa Due Diligence -kartoituksen potentiaalisesta ostettavasta.

Yrityksen myyntiprosessi alkaa aina arvonmäärityksellä.  Arvonmäärityksellä selviää yrityksen hinta eli onko yritys myyntikunnossa, mikä on yrityskaupan onnistumisen edelleytys.  Kunnossa olevalla yrityksellä on käypä kalusto, motivoitunut henkilöstö, toimivat tilat sekä ajanmukaiset suoritteet, jotka antavat uskoa toiminnan jatkumisesta kannattavana ja tuottavana.

Yritysvälitys - Arvonmääritys

Kannattavuus ja jatkuvuus ovat parhaat valtit yritystä myytäessä. 

Yrityskaupan syntyminen on monivaiheinen ja usein pitkä prosessi, jota välittäjän käyttäminen ajallisesti lyhentää sekä auttaa kumpaakin kaupan osapuolta onnistumaan.

Yrityksen ostamista suunnitteleville Yrittäjä-X voi olla oikea ratkaisu sopivan yrityksen löytämiseksi.

Onnistuneen yrityskaupan toteuttamiseksi on hyvä käyttää kokenutta välittäjää, jolle tilinpäätösten infon lukeminen on tuttua ja joka hallitsee rahoituksen sekä vakuusinstrumentit. Minulla on yli 30 vuoden kokemus rahoituksesta sekä yrityskaupoista.

Välittäjänä autan omistajaa yrityksensä myynnissä sekä omistajaksi aikovaa uuden sopivan omistajan löytämisessä.  LisäksiTarjoan Teille räätälöityjä ratkaisuja yrityskauppanne onnistumiseksi.

ARVONMÄÄRITYS -palvelut kertovat omistajalle yrityksen laskennallisen arvon.
Yrityskauppa on aina aloitettava määrittelemällä yritykselle arvo.
Määrittelen tarvittaessa Yrityksenne arvon sekä tuotto- että substanssiarvomenetelmillä.


Yrittäjän omat mielipiteet otetaan aina huomioon lopullista myyntiarvoa määriteltäessä.

MYYTÄVÄT KOHTEET

Lisää

OSTETAAN

Ostetaan halli Rovaniemi Rovaniemeltä  liike/teollisuusalueellatoimiva yritys etsii  200-300 m2...
LisääLisää kohteita